Tjänster

Tjänster för effektivare energi

Energikonsult

En Certifierad Energikonsult ger dig rätt hjälp med rätt kompetens och skapar mervärden för dig.

Energideklaration

Colcon AB gör det lätt för dig att följa de lagar och förordningar som gäller kring energideklarationer.

Energikartläggning

Maximera informationen ni får genom att genomföra en energikartläggning med hjälp av Colcons nätverk av experter.

Övriga tjänster

Med egna resurser och samarbetspartners kan Colcon AB hjälpa till med många frågor som projektledning och fastighetsdrift.

Expert på energi

Gör din Energideklaration med Colcon - resultat över förväntan.

De flesta byggnader har krav på utförande av energideklaration. Denna gäller i 10 år och har man ingen giltig Energideklaration kan Boverket förelägga krav på vite.

När man utför sin Energideklaration skall man också passa på att få förståelse för sin energianvändning. Förståelse och kunskap för dess kostnader och vad man kan göra för att förbättra läget.

Med Colcon får ni den bästa hjälpen, flexibilitet och engagerad konsult.

Anlita Colcon AB

Anlitar du Colcon AB får du: