Övriga tjänster

Bred erfarenhet ger bred kompetens

Tjänster Colcon levererar

Med stor erfarenhet från verkstadsflyttar, projektledning, fastighetsdrift kan Colcon med egna resurser och samarbetspartners hjälpa er med dessa tjänster.

Colcon kan också hjälpa er med till exempel:

Expert på energi

Vad händer om man inte utför sin energideklaration?

De flesta byggnader har krav på utförande av energideklaration. Denna gäller i 10 år och har man ingen giltig Energideklaration kan Boverket förelägga krav på vite.

När man utför sin Energideklaration skall man också passa på att få förståelse för sin energianvändning. Förståelse och kunskap för dess kostnader och vad man kan göra för att förbättra läget.

Med Colcon får ni den bästa hjälpen, flexibilitet och engagerad konsult.

Gör din Energideklaration med Colcon, resultat över förväntan.

Anlitar du Colcon AB får du: