Hur arbetar Colcon?

Tips för bästa förberedelse

Arbetsgång

När ni som kund beställer ett arbete av Colcon så är ni i trygga händer och kommer att lära er massor om er energianvändning och era möjligheter.

Här har vi beskrivit arbetsgången så ni får en tydlig bild av hur vi lägger upp arbetet, vilken information vi behöver och varför.

Våra rapporter är skrivna på den nivå som passar er och är alltid lika uppskattad, den är pedagogiskt uppbyggt utan onödiga utdragna texter om saker ni inte har nytta av.

Skall den passa era tekniker kan den ibland bli mer tekniskt uppbyggd och skall den ligga som underlag för beslut kan den anpassas för det eller en kombination.

Colcons besiktningsmetoder är ingående och noggranna. Utan kontroller och att mäta så vet man oftast ingenting. Colcon mäter alltid det som krävs. Goda exempel på detta är mängder av värmeåtervinningar som startats då remmar brustit, filter är så dåliga att de ligger an mot rotor. Värmepumpar som är dåligt underhållna och går dåligt eller på elpatron.

Många gånger påträffas fuktskador, felmonterad ventilation, felaktiga el/fjärrvärmeabonnemang, och eftersom kännedom om detta väcks i samband med inspektion eller rapport kan också rätt åtgärd vidtas.

Kontakt

Efter inledande samtal samlas underlag in som tex ritningar och energistatistik in. Helst lånar vi tillfälligt er inloggning till ”Mina sidor” hos era energileverantörer för att underlätta för er, analysera era abonnemang och hämta in den information som krävs och är relevant för arbetet.

Besiktning

Vi bestämmer sedan tid för besiktning och ni får gärna gå med själva eller skicka med era tekniker som kan gå med runt med oss och både bidra med det man vet men även för att få ta del av hur saker fungerar och kan göras bättre. Detta är inget krav men ger ofta ännu bättre resultat och mervärden.

Mätning och kontroll

Under besiktningen går vi igenom allt som påverkar energianvändningen som klimatskal, värmesystem, ventilationssystem och alla andra installationer. Uppmätning av ventilation, verkningsgrader, kontroll av inställningar, börvärden, ärvärden, värmeåtervinningar, driftstider, effekter, historik och mycket annat.

Simulering och analys

Med hjälp av noteringarna från besiktning och andra underlag simuleras oftast byggnaden och energianvändningen för jämförelse av köpt/förbrukad energi. Utan denna kan man aldrig vara säker på att det är rimligt att byggnaden förbrukar den mängd energi man köper och att detta är riktigt. Simuleringen är viktig och ger oss verktyg att ge ännu bättre resultat.

Rapport och åtgärdsförslag

Efter detta sätts en rapport samman med information om energianvändning, energifördelningar, noteringar, åtgärdsförslag och mycket annat samman i en lättbegriplig rapport som kompletterar de rapporter som bifogas till tex Boverkets Energideklarationer och Energimyndighetens Energikartläggningar.

Expert på energi

Vad händer om man inte utför sin energideklaration?

De flesta byggnader har krav på utförande av energideklaration. Denna gäller i 10 år och har man ingen giltig Energideklaration kan Boverket förelägga krav på vite.

När man utför sin Energideklaration skall man också passa på att få förståelse för sin energianvändning. Förståelse och kunskap för dess kostnader och vad man kan göra för att förbättra läget.

Med Colcon får ni den bästa hjälpen, flexibilitet och engagerad konsult.

Gör din Energideklaration med Colcon, resultat över förväntan.