Energikartläggning Västra Götaland

Västra Götaland

Energikartläggningar för stora bolag

Ett av alla Colcons lyckade uppdrag har varit Energikartläggningar för ett större bolag i Västra Götaland.

Fastighetssektionen följde med på flertalet besiktningar och vill följa med på alla hädanefter, vilket såklart är väldigt roligt och något vi uppmuntrar, då engagerade kunder alltid ger ännu bättre resultat.

Företagets medarbetare har nu bredare kunskaper och kunskap de tidigare saknat inom till exempel ventilation, värmestyrningar, kylfunktioner, isolering, hur saker påverkar varandra, solceller etc.

Ytterligare besiktningar är inplanerade och systerbolagens byggnader är på tur.

40% energibesparing

Här har vi lyckats nå hela 40% energibesparingar sedan start.