Energikartläggning – Halland

Energiexperter i samarbete

Colcon AB & partner

Ett större företag i Halland hade tidigare utfört energikartläggningar tillsammans med ett annat konsultföretag vilket tyvärr inte gett något större resultat.

Colcon AB anlitades för en översyn vilket gav en mängd rapporter fullmatade med åtgärdsförslag. Dessa åtgärdsförslag sparade det aktuella företaget ca 1 GWh per år, alltså 1 miljon kilowattimmar.

Arbetet gick till så att Colcon AB utförde besiktningar. Därefter utförde en samarbetspartner ytterligare rundvandring med kund och med stöd av noteringarna från besiktning genomfördes inställningar som krävdes. 

Ett mycket lyckat koncept som har den stora fördelen att man har två fullgoda energiexperter som kan installationerna och hur inställningarna påverkar.

1 000 000 kWh/år

Årlig besparing i kWh. Det är en hel GWh.