Energideklarationer – Stockholm

Stora energibesparingar hos stor fastighetsägare

Energideklaration med mervärde

Rätt energihantering i stora fastighetsbestånd

Colcon AB har sedan 2019 utfört Energideklarationer och utredningar åt ett fastighetsbolag som sköter drift och underhåll för ett mycket stort fastighetsbestånd.

Ett antal Energideklarationer från start har genererat i många fler uppdrag genom åren. Man ville först bara ha Energideklarationerna utförda, men redan vid första besiktningen så ändrades uppdraget till att även innefatta uppmätning av ventilationsflöden, värmeåtervinningar och djupare genomgång av alla förbrukare och möjligheter.

Man beställde också separata rapporter som skapar mervärden och alltid är mycket uppskattad. Nu har man också implementerat ett besiktningsformulär att följa för varje byggnad, vilket leder till att man själva hittar, ofta i tidigt skede, många av de fel som man tidigare inte upptäckte alls.

Inomhusklimatet har förbättrats avsevärt och energiförbrukningen är nu lägre än den var vid nybyggnation.

Expert på energi

Gör din Energideklaration med Colcon - resultat över förväntan.

De flesta byggnader har krav på utförande av energideklaration. Denna gäller i 10 år och har man ingen giltig Energideklaration kan Boverket förelägga krav på vite.

När man utför sin Energideklaration skall man också passa på att få förståelse för sin energianvändning. Förståelse och kunskap för dess kostnader och vad man kan göra för att förbättra läget.

Med Colcon får ni den bästa hjälpen, flexibilitet och engagerad konsult.

Anlita Colcon AB

Anlitar du Colcon AB får du: