Energideklaration – Göteborg

Energiexpert på riktigt

Rätt åtgärd ger stor besparing

Ett gott exempel är företaget i Göteborg som ville ha en Energideklaration och grundligare genomgång sin energiförbrukning. De hade erhållit en offert på att ersätta elpannor med bergvärme för runt 1,6 miljoner med en alltför stor installerad effekt.

Efter en energigenomgång landade detta i en rapport med åtgärds- och kostnadsförslag för totalt ca 1,8 miljoner. Då ingick bergvärme med rätt effekt, ventilationsarbeten, optimering och uppkoppling, byten av 100 belysningsarmaturer, byten av cirkulationspump, radiatorventiler och termostater, med injustering av värmesystemet. Demontering av frånluftsfläktar, genomgång av vvc-krets och mycket annat.

Fastighetsägaren valde att genomföra alla åtgärdsförslag i hela rapporten och gick ner från 500 000kWh/år till ca 130 000kWh/år. Dessutom har man sparat stora kostnader för effektabonnemang och fått ett fantastiskt bra inomhusklimat.

370 000 kWh/år

Årlig besparing i kWh. Förbrukningen gick ner från 500 000 kWh till 130 000 kWh per år.