Energikartläggare med resultat och kunskaper som överträffar förväntningarna

Effektiv energianvändning

En erfaren energikartläggare med breda kunskaper om energiförbrukare som till exempel värme, ventilation och maskiner är den stora nyckeln till att nå energibesparingar.

Energibesparingar är en nödvändig åtgärd för att minska våra energikostnader, vårt beroende av icke-förnybara energikällor och för att bekämpa klimatförändringar. Genom att effektivisera vår energianvändning kan vi minska vår påverkan på miljön samtidigt som vi sparar pengar och resurser. Energieffektiviseringar med Colcon ger förutom detta även bättre inomhusklimat då det är möjligt.

Colcon har både erfarenheten och kunskaperna som krävs.

Stöd för energieffektivisering

Kostnadsfri energiöversyn för bolag i Halland

Driver du företag i Halland? Då kan det finnas möjlighet att delta i ett projekt för en energiöversyn. Ta kontakt för mer information!

700+

Genomförda projekt

300+

Nöjda kunder

60+

Samarbetspartners och branschkollegor

15+

Års bred erfarenhet inom energifrågor

Tjänster för effektivare energi

Energikonsult

En Certifierad Energikonsult ger dig rätt hjälp med rätt kompetens och skapar mervärden för dig.

Energideklaration

Colcon AB gör det lätt för dig att följa de lagar och förordningar som gäller kring energideklarationer.

Energikartläggning

Maximera informationen ni får genom att genomföra en energikartläggning med hjälp av Colcons nätverk av experter.

Övriga tjänster

Med egna resurser och samarbetspartners kan Colcon AB hjälpa till med många frågor som projektledning och fastighetsdrift.

Expert på energi

Kvalitetssäkra energideklarationer

Jag kan hjälpa dig med mycket som rör din fastighets energi. Du får hjälp att identifiera de områden som behöver ses över, och i de allra flesta fall täcker besparingar som görs i samband med dessa åtgärder kostnaden flera gånger om.

Anlita Colcon AB

Anlitar du Colcon AB får du:

Recensioner

Omdömen från tidigare arbeten

En engagerad och saklig energiexpert, som vi fick ett stort förtroende för i vår Brf. när han utförde vår energideklaration. Kan varm rekommenderar Stefan, han gav oss många tips och goda råd på köpet. Borde finnas några stjärnor till

Colcon har varit behjälplig vid ett flertal tillfällen och olika projekt. Ödmjuk, lyhörd och noggrann med kunden i fokus, Stefan är en skicklig och pålitlig konsult som levererar över förväntan.

Vi har anlitat Stefan Collstedt på Colcon flertalet gånger för energideklarationer på små och stora fastigheter. Han har en bred kunskap och är pedagogisk.

Alltid behjälplig och levererar bygglovshandlingar med ordentliga energiberäkningar i rättan tid för våra bygglov - proffsigt bemötande!

Ta kontakt

Skicka ett meddelande för en inledande kontakt. Det kommer att löna sig.

Energikartläggning och energideklaration

Information i korthet

Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Detta är det som gäller lagmässigt, men kan detta vara bra för företaget och kan vi spara på detta ?

Absolut! Läs mer >>

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. 

Har man inte giltig Energideklaration så kan Boverket utlysa viteskrav. Läs mer >>

Ja, det kan man få och det bör man absolut göra.

Colcon arbetar ofta med snabbare energirådgivningar som är populära: Ett besök på ca 1-2 timmar, en del beräkningar och framtagande av rapport kan ge vad ni behöver i ett små eller medelstort företag. Totalt runt 6-8 timmars hjälp ger er definitivt valuta för pengarna och ger alltid bra information och kan för ett större företag vara ett bra ingångsarbete. Läs mer >>

Att mäta är att veta. Har man inte mätt så kan man heller inte veta.

Colcon har en erfarenhet, kunskap och en metodik som arbetats fram under lång tid. Vi mäter vid behov ventilation, förbrukare och går grundligt igenom energiförbrukning och dess kostnader.

Ofta utförs simuleringar av byggnaden, ventilationen och annat för att vara säker på att den förbrukade energin är rimlig. Läs mer >>